ПРИ СПЕШНОСТ

Обадете се на телефонен номер 112 за спешни повиквания! Той ви осигурява достъп до службите за спешно реагиране, включително центровете за спешна медицинска помощ. Номерът е създаден с цел да се използва при нужда от помощ поради риск за здравето, живота, имуществото или сигурността на хората. Ще бъдете прегледани и ще ви бъде оказана медицинска помощ, а в случай на нужда, ще бъдете транспортирани до болница. За спешна медицинска помощ можете да се обърнете и към най-близкото спешно отделение. Болниците нямат право да отказват спешна медицинска помощ независимо от здравноосигурителния ви статус.Телефон: 112

Спешната медицинска помощ в България е безплатна. В спешните портали на държавните и общински болници се осъществяват безплатни прегледи и изследвания, които трябва да покажат има ли неотложна нужда от болнично лечение. Те не се заплащат от пациента дори, ако се окаже, че той няма нужда от спешна помощ. Ако се налага хоспитализация, лечението на пациента се заплаща по съответната клинична пътека. Към момента спешни портали с държавно финансиране има само в държавните и общински болници.

Частните болници не разполагат с договори за финансиране от държавата, затова оказването на спешна или неотложна помощ в тях на пациенти, които в последствие не се хоспитализират, не е безплатна.

БЕЗ СПЕШНОСТ

ОПЛ

В случай, че нямате нужда от спешна медицинска помощ, можете да се обърнете към общопрактикуващ (личен) лекар (ОПЛ) за преглед и направление за по-нататъшна медицинска помощ. Ако сте здравно осигурени, можете да изберете вашия ОПЛ и ще бъдете включени в списък на пациентите към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Регистрационни форми за избор на ОПЛ можете да намерите в страницата на НЗОК: https://www.nhif.bg/page/1499

Към ОПЛ можете да се обърнете за преглед, лечение, профилактика, имунизация или издаване на определена медицинска документация. Общопрактикуващият лекар ще ви прегледа и в случай на необходимост ще ви насочи за допълнителна консултация със специалист. За целта ОПЛ ще ви издаде направление за консултация и провеждане на лечение. Направлението може да бъде ползвано в рамките на 30 календарни дни от датата на издаването му. С направлението можете да отидете в здравно заведение за специализирана медицинска помощ за консултация, изследвания или хоспитализация. В случай, че консултацията със специалист не е назначена от ОПЛ или друг специалист, ще трябва да заплатите оказаната ви медицинска помощ по ценовата листа на здравното заведение.

Информация за размера на потребителската такса, дължима при посещение на ОПЛ, можете да намерите тук: https://www.nhif.bg/page/25

Повече информация за достъпа до медицинска помощ в България, можете да намерите тук: https://www.nhif.bg/page/1502

АПТЕКИ

В аптеките в България можете да закупите лекарства с или без рецепта. Без рецепта са само лекарствата за облекчение на общи симптоми, като за останалите ще ви е необходима рецепта от вашия общопрактикуващ лекар или друг специалист. Някои лекарства за специфични случаи и заболявания се покриват изцяло или частично от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За повече информация относно съответната процедура можете да се обърнете към НЗОК (www.nhif.bg).

БОЛНИЦА / СПЕЦИАЛИСТ

Ако искате да бъдете прегледани от специалист, трябва да вземете направление за консултация от вашия общопрактикуващ лекар (ОПЛ). Специалистът ще ви прегледа и ще определи по-нататъшното лечение.

Ако ви се налага да бъдете приети в болница и сте здравно осигурени, трябва да вземете направление за хоспитализация, което може да бъде издадено от вашия ОПЛ, лекар специалист, стоматолог или лекар от центъра за спешна медицинска помощ. С това направление ще бъдете приети в здравно заведение за болнични грижи, което има сключен договор с НЗОК за лечение на съответното заболяване. НЗОК ще плати за лечението и диагнозата по клинична пътека. Ако изберете да отидете в болнично заведение, което няма сключен договор с НЗОК, ще трябва да заплатите оказаната ви медицинска помощ и престоя в болницата по ценовата листа на здравното заведение.

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Здравното осигуряване в България дава правото на достъпна медицинска помощ за всички граждани на държавата, както и за хора със специален статут. Предназначението на здравното осигуряване е да съдейства за предотвратяване на настъпването на общо заболяване, както и да отстрани или облекчи последиците, настъпили в резултат на заболяване.

На задължително здравно осигуряване в България подлежат:

 • всички български граждани, които не са граждани на друга държава
 • български граждани, които са граждани и на друга държава, но постоянно живеят на територията на България
 • чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна
 • лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище
 • чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации в България

Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

Повече информация за здравното осигуряване в България и за здравноосигурителните вноски и процедури, можете да намерите в Закона за здравното осигуряване (http://www.nssi.bg/images/bg/legislation/laws/ZZO.pdf), както и на страниците на Националната агенция за проходите (http://www.nap.bg/page?id=315) и НЗОК (https://www.nhif.bg/page/73)

ИМУНИЗАЦИИ

Политиката за имунизации на България е регламентирана в официален Имунизационен Календар, който посочва задължителните имунизации и реимунизации за всеки гражданин на страната. Те се поставят както следва:

Имунизации:

 • всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом
 • от втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина
 • ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец
 • между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба
 • от тринадесетия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от личния лекар (ОПЛ) след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента.

Информацията е от Министерството на здравеопазването.

Повече информация за задължителните и препоръчителните имунизации можете да намерите тук: http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/imunizacii/

Реимунизации:

ЗЪБОЛЕКАР

В България има голям брой зъболекарски практики. Ако сте здравно осигурени, можете да отидете при зъболекар по ваш избор, който има сключен договор с НЗОК, и да получите достъп до основен пакет от стоматологични дейности за всяка календарна година. НЗОК покрива изцяло или частично определени стоматологични процедури на всеки осигурен гражданин. Всяка процедура се вписва в личната здравна карта на пациента.

Лица под 18 г. имат право на обстоен преглед и 4 стоматологични процедури всяка година, които могат да бъдат лечение на кариес, лечение на детски временен зъб, лечение на детски постоянен зъб, изваждане на детски постоянен или временен зъб.

Разходите на лица над 18г. могат да бъдат изцяло или частично покрити за обстоен преглед и 3 процедури всяка година, които могат да бъдат лечение на кариес или изваждане на постоянен зъб с анестезия (упойка).

Повече информация за стоматологичните услуги и цени, покривани от НЗОК, можете да намерите тук: http://zubolekarbg.com/лечение-и-превенция/ceni-uslugi-na-nzok-zabolekar/

Ако отидете при зъболекар, който няма сключен договор с НЗОК, трябва да заплатите услугата по ценоразписа на стоматологичния кабинет.

СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ

Здравните нужди на индивида започват от детството, продължават в периода на зрелостта и достигат по-напредналата възраст, като в хода на този процес мъжете и жените имат различни нужди по отношение на грижите за тяхното сексуално и репродуктивно здраве.

Едни от най-често срещаните болести, свързани с репродуктивната система при жените са:

 • Рак на маточната шийка – причинява се от вирус, наречен човешки папиломен вирус (HPV). Всяка жена, която води полов живот трябва да прави профилактичен тест за HPV всяка година.
 • Рак на женската полова система – Повишен риск за развитие на рак на гърдите, рак на яйчниците или на матката, имат тези жени, които имат в семейството роднини с някое от тези заболявания.

Едни от най-често срещаните болести, свързани с репродуктивната система при мъжете са:

 • Баланопоститът – това е възпаление на главичката на пениса и на кожата, която я покрива
 • Уретрит – това е възпаление на пикочния канал. Най-често причина за появяването му са полово предаваните болести.
 • Варикоцеле – характеризира се с разширяване на вените на тестисите и в повечето случаи протича без оплаквания. Болестта е сред най-честите причини за безплодие при мъжете.
 • Тумор на тестиса – най-често се срещат при мъжете в активна възраст между 20 и 40 годишна възраст
 • Еректилна дисфункция

Както мъжете, така и жените могат да имат сексуални проблеми. Те са присъщи за всички възрасти и за всички съсловия. Най-честите сексуални проблеми са:

 • при мъжете – ранната еякулация, слабата ерекция, невъзможност за еякулация, потиснатото или липсващо желание за секс
 • при жените – липса на желание, рязко спадане на възбудата, липсващ или болезнен оргазъм, болка по време или след сексуален контакт

Най-честите полово предавани заболявания са трихомоназа, хламидия, гонорея, хепатит В, генитален херпес, СПИН, човешки папилома вирус, сифилис и т.н. Ако не се лекуват, повечето болести, предавани по полов път, могат да предизвикат стерилитет.

Презервативът е единственото средство, което предпазва от болести, предавани по полов път и нежелана бременност. Контрацепцията е отговорност и на двамата партньори. Ако употребата на презерватива е правилна, сигурността възлиза на около 98%. Важно е кондомът да бъде в срок на годност и опаковката да се отвори внимателно.

Повече информация за болестите, предавани по полов път можете да намерите тук:
https://www.drkaliasheva.com/services/venerologia
http://www.puls.bg/illnes/issue_346/

Основен метод на семейно планиране е контрацепцията. Нейното предназначение се състои в това да ограничи броя на нежеланите забременявания и да осигури оптималния интервал между две бременности.

Познаването на начините за избягване на нежелана бременност има важно здравно значение за младите хора и ги предпазва от усложнения. То им дава възможност да планират своето родителство и по този начин да осигурят най-добри условия за отглеждането на своите деца.

Важно е да се знае, че забременяването става най-лесно между 10-17 ден от първия ден на менструалното кървене за жените с редовен 28-дневен цикъл.

РАЖДАНЕ И ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО

БРЕМЕННОСТ

Програмата „Майчино здравеопазване” на НЗОК има за цел наблюдение върху протичането на нормална бременност или бременност с риск, както и ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода. Тя обхваща профилактични прегледи за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането, които са заплатени от НЗОК. За да ползват медицински услуги по тази програма, бъдещите майки трябва да бъдат здравноосигурени.

Жените, чиято бременност не е рискова, имат право на 12 платени от НЗОК прегледи – по един през първите 7 месеца от бременността, по два – през последните два месеца от нея и два – след раждането. При рискова бременност, освен прегледите и изследванията, като при нормална бременност, жената има право на допълнителни изследвания, като тяхната периодичност се определя от специалиста, в зависимост от обективното състояние на бременната.

РАЖДАНЕ

Всички здравноосигурени жени имат право на акушерска помощ, осигурена от НЗОК. За да постъпят в лечебно заведение за болнична помощ, бременните трябва да имат направление за хоспитализация, издадено от личния лекар (ОПЛ) или акушер-гинеколога (АГ). Направлението за постъпване в болница се издава не по-рано от 30 дни преди предполагаемата дата за раждане. Бременната жена може да постъпи в болница и по спешност чрез Спешна помощ.

При постъпване в лечебното заведение е добре жената да носи със себе си цялата документация от изследванията, направени по време на бременността й.

НЗОК заплаща раждането независимо от начина, по който то ще се извърши – по нормален път или чрез Цезарово сечение. Това се определя от АГ–специалиста. Ако АГ-специалистът прецени, че е наложително секцио, бременната жена няма да заплати интервенцията, но ако сама избере този метод, за да роди детето си, тя трябва да заплати по ценоразписа на лечебното заведение.

Раждането в домашни условия не е практика в България. По закон раждането се извършва само в болница или друго лечебно заведение под наблюдението на лекари и медицински персонал. При спешни случаи, раждането може да се извърши и в домашни условия, но само под наблюдение от специалист.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.nhif.bg/publication

СЛЕД РАЖДАНЕТО

Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) трябва да направи две посещения в дома на родилката до 42-я ден от раждането – до седмия ден от раждането на детето и след 30-я ден от раждането. При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или след раждането, трябва да се извършва консултация със съответния лекар специалист.

След раждането родителите трябва да изберат личен лекар за бебето си. За целта попълват формуляр за първоначален избор и го предоставят на лекаря, който са избрали за детето си. Формулярът може да бъде изтеглен от страницата на НЗОК или взет от НЗОК/РЗОК.

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Превантивната медицина (профилактиката) спомага за предотвратяването на някои заболявания и ранното откриване на болестите. Препоръчителните прегледи и изследванията са различни и зависят от възрастта на човека, фамилната обремененост, начина на живот, нивото на стрес, хранителния режим, наличието на хронични заболявания и т.н.

Те могат да включват:

 • пълна кръвна картина
 • урина
 • нивото на кръвна захар на гладно
 • показателите за оценка на бъбречна и чернодробна функция, за мастна обмяна, за оценка на сърдечно-съдов риск
 • функцията на щитовидната жлеза
 • при жените: цитонамазка, мамография, ултразвуково изследване и т.н.

Резултатите от лабораторните изследвания би трябвало да се тълкуват в контекста на общото състояние. Най-добре е да се направи и общ физикален преглед, да се измери кръвното налягане, телесно тегло, да се изчисли индекс на телесна маса, да се оценят рискови фактори за предразположение към заболявания и т.н.

Важно е профилактичните изследвания да се планират в правилния момент, когато човек е здрав и няма съпътстващо инфекциозно заболяване.

Всеки здравноосигурен човек в България има право на един профилактичен преглед годишно, който се извършва от общопрактикуващия лекар (ОПЛ). Профилактичният преглед на здравноосигурените лица над 18 години включва: анамнеза и пълен обективен статус, лабораторни изследвания на кръв и урина, попълване на анкетна карта, формиране на рискови групи, PSA тест за рак на простата при мъжете над 50 години, преглед на мамограф за рак на гърдата при жените над 50 години и т.н. При профилактиката, според възрастта на пациентите, личният лекар назначава и изследване на холестерол, триглицериди и HDL-холестерол, с оглед определяне на риска от сърдечно-съдови заболявания. При съмнение за риск от диабет, инфаркт, инсулт, сърдечно-съдови и злокачествени заболявания, личният лекар може да назначава и консултации с лекар по профила на заболяването.

Повече информация за профилактичните прегледи и изследвания можете да намерите тук:
http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/dostp-do-medicinska-pomosht/pravo-na-profilaktichen-pregled/
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2017/11/24/3085910_koga_i_zashto_da_pravim_profilaktichni_laboratorni/

НАЗАД

ВАЖНО: Моля, имайте предвид, че Здравната карта на FALK е разработена през 2018 г. и е възможно да са настъпили промени в описаните процедури и информация към настоящия момент.

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.